Vilkår

Det er meget vigtigt at disse vilkår bliver overholdt, så vi stadig med glæde kan leje vores Forsamlingshus ud og for at vi kan bevare det gode forhold til husets naboer. Ordensreglerne gælder for alle arrangementer, hvad enten der er tale om barnedåb, bryllupper, fødselsdage, jubilæer m.m.

 • Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke udenfor)
 • Det er absolut forbudt at henkaste dåser, flasker eller andet affald omkring forsamlingshuset.
 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs i forsamlingshuset, heller ikke E-cigaretter.
 • Vinduer og døre lukkes kl. 22.00
 • Musikken skrues ned kl 01.00, af hensyn til naboerne.

Hvis noget bliver spildt på gulve eller borde under festen, skal det straks tørres op, da gulve og borde kan tage skade (hvilket vil medføre et erstatningskrav)!

Efter endt fest skal der ryddes op:

 • Borde og stole stilles på plads (som det stod ved modtagelsen af huset) og gulvene skal fejes så det er vaskebart.
 • Evt. opkast fjernes, både fra toiletter og andre steder
 • Ude arealerne skal ligeledes bringes i orden og skodder samles op fra jorden og askekrukken tømmes.
 • Køkkenet skal ryddes, aftørres og alle rester af mad og andet skal fjernes.
 • Alt service vaskes op, skal skylles inden det kommer i opvaskemaskinen, aftørres og stilles på plads.
  • Husk at tjekke det er rent.
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand, si rengøres, se venligst brugsvejledning.
 • Alt affald puttes i affaldssække og lægges i affaldscontainerne udenfor, samt flasker i glascontainer.
 • Smadret service sættes på køkkenbord og afregnes efterfølgende.

Det er ikke tilladt at hjemtage fade eller andet til evt rester af mad. Medbring selv fornøden emballage .

Mangelfuld oprydning eller ekstraordinær tilsmudsning vil medføre ekstra betaling for rengøring .

Husk at tjekke garderoben m.m. for glemte sager.